Usługa badania LED

logo2

Usługi badawcze dotyczące najlepszego spektrum światła dla rośliny w ramach projektu „Utworzenie Centrum Badawczo – Rozwojowego w dziedzinie badań nad innowacyjnymi metodami fenotypowania i zarządzania uprawą roślin ozdobnych”


„JMP FLOWERS GRUPA PRODUCENTÓW” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na usługi badawcze dotyczące najlepszego spektrum światła dla rośliny.

INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU – Wejdź

SIWZ CZ. I – Wejdź

SIWZ CZ. II – Wejdź

WZÓR OŚWIADCZENIA OFERENTA NR 1 – Wejdź

WZÓR OŚWIADCZENIA OFERENTA NR 2 – Wejdź