SYSTEM WIZYJNY

logo2

Dostawa i uruchomienie systemu wizyjnego do fenotypowania roślin w ramach projektu „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w dziedzinie badań nad innowacyjnymi metodami fenotypowania i zarządzania uprawą roślin ozdobnych”


„JMP FLOWERS GRUPA PRODUCENTÓW” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na Dostawę i uruchomienie systemu wizyjnego do fenotypowania roślin.

SIWZ CZ. I SYSTEMY WIZYJNE – Wejdź

SIWZ CZ. II SYSTEMY WIZYJNE – Wejdź

WZÓR KONTRAKTU SYSTEMY WIZYJNE – Wejdź

WZÓR OŚWIADCZENIA OFERENTA NR 1 – Wejdź

WZÓR OŚWIADCZENIA OFERENTA NR 2 –Wejdź

Dokonano zmiany wzorów załączników do SIWZ tj.

  1. Wzór kontraktu (dokonano zmiany w treści artykułu 5 – Kary umowne i odpowiedzialność oraz artykułu 10 – Odstąpienie od Kontraktu).
  2. Wzór Oświadczenia Oferenta nr 1 (skorygowano numeracje załącznika).
  3. Wzór Oświadczenia Oferenta nr 2 (skorygowano numeracje załącznika).

INFORMACJA O ZAMKNIĘCIU PRZETARGU – Wejdź