Rozbudowa – branża elektryczna

cropped-logojmp-1.jpg

Rozbudowa i przebudowa budynku magazynu dla kwiatów wraz z centrum badawczo rozwojowym do badań nad innowacyjnymi metodami upraw roślin szklarniowych z infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na dz. nr 407/19, 5273/2, 5273/4, 5273/5, 5273/6 ul. Zielona 48, 08-540 Stężyca, gm. Stężyca, woj.lubelskie – branża elektryczna


„JMP FLOWERS GRUPA PRODUCENTÓW” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na rozbudowę i przebudowę budynku magazynu dla kwiatów wraz z centrum badawczo rozwojowym do badań nad innowacyjnymi metodami upraw roślin szklarniowych z infrastrukturą techniczną branża elektryczna

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW – Wejdź

Zmiana numer 3 z dnia 14.11.2017 r. 

Zmiana numer 3 – Wejdź

SIWZ cz. II Techniczna – Wejdź

Aktualna wersja Załącznik 1 do SIWZ cz. II – Wejdź

Załącznik 2 do SIWZ cz. II – Wejdź

 

Zmiana numer 2 z dnia 09.11.2017 r. 

Zmiana numer 2 – Wejdź

SIWZ cz. I Proceduralna – Wejdź

 

Zmiana numer 1 z dnia 31.10.2017 r. 

Zamawiający opublikował zaktualizowane wersje dokumentacji przetargowej,
tzn. SIWZ cz. I Proceduralna oraz SIWZ cz. II Techniczna.

Zmiany wprowadzone przez Zamawiającego dotyczyły poprawek redakcyjnych
oraz uspójnienia treści dokumentacji.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia cz. I Proceduralna – Wejdź

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia cz. II Techniczna – Wejdź

 

Publikacja z dnia 26.10.2017 r.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia cz. I Proceduralna – Wejdź

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia cz. II Techniczna – Wejdź

Oświadczenie Oferenta 1 – Wejdź

Oświadczenie Oferenta 2 – Wejdź

Załączniki do SIWZ cz. II – Wejdź