Przetargi

www.dreamsart.pl logo2 www.dreamsart.pl

JMP Flowers GP Sp. z o.o.
Budujemy trwałe wzruszenia i radość  

Data publikacji Nazwa przetargu Status Link
16-10-2018 Przetarg nieograniczony na:wykonanie audytu energetycznego zgodnego z ustawą o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 r. w JMP Flowers 08-540 Stężyca, ul Zielona 48

(Projekt niedofinansowany ze środków UE)

otwarte
wejdź


24-10-2018 Zakup i dostawa urządzenia biurowego – Ploter w ramach projektu „Utworzenie Centrum Badawczo – Rozwojowego w dziedzinie badań nad innowacyjnymi metodami fenotypowania i zarządzania uprawą roślin ozdobnych”. w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Działanie 2.1 ,,Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”. otwarte wejdź
17-10-2018  Dostawa agregatu prądotwórczego 300 – 350 kVA do zasilania gwarantowanego systemów automatyki oraz innych CLCBR, wraz z transportem urządzenia na miejsce przeznaczenia oraz pierwszym uruchomieniem i szkoleniem personelu w ramach projektu: „Utworzenie Centrum Badawczo- Rozwojowego w dziedzinie badań nad innowacyjnymi metodami fenotypowania i zarządzania uprawą roślin ozdobnych” otwarte wejdź
09-10-2018 Wykonanie, tj. dostawa wraz z pracami instalacyjnymi i wdrożeniowymi serwerowni z serwerami do baz danych SQL Server Standard wraz ze specjalistycznymi narzędziami do przetwarzania, analizy i wizualizacji danych, środowiskiem do wirtualizacji danych i serwerem do backupu, UPS, w ramach projektu: „Utworzenie Centrum Badawczo- Rozwojowego w dziedzinie badań nad innowacyjnymi metodami fenotypowania i zarządzania uprawą roślin ozdobnych”.
otwarte  wejdź
04-10-2018 Continuous plant research (fe. Water chemical composition, nutrients, mix etc.) as a part of: „Establishment of Research and Development Center  for innovative methods of phenotyping and  management of ornamental plants cultivation”.
zamknięte wejdź
20-09-2018 Laboratory equipment – part III –  Part of the project „Establishment of Research and Development Center  for innovative methods of phenotyping and  management of ornamental plants cultivation”.
otwarte wejdź
13-09-2018 Rozbudowa i przebudowa budynku magazynu dla kwiatów wraz z centrum badawczo rozwojowym do badań nad innowacyjnymi metodami upraw roślin szklarniowych z infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na dz. nr 407/19, 5273/2, 5273/3, 5273/4, 5273/5, 5273/6 ul. Zielona 48, 08-540 Stężyca, gm. Stężyca, woj. lubelskie – w branżach:  sanitarnej dla szklarni testowej i laboratorium.  zamknięte wejdź
16-08-2018 Wyposażenie laboratorium w ramach projektu „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w dziedzinie badań nad innowacyjnymi metodami fenotypowania i zarządzania uprawą roślin ozdobnych” – cz. II zamknięte wejdź
23-07-2018 Wykonanie, tj. dostawa wraz z pracami instalacyjnymi i wdrożeniowymi serwerowni z serwerami do baz danych SQL Server Standard wraz ze specjalistycznymi narzędziami do przetwarzania, analizy i wizualizacji danych, środowiskiem do wirtualizacji danych i serwerem do backupu, UPS, w ramach projektu: „Utworzenie Centrum Badawczo- Rozwojowego w dziedzinie badań nad innowacyjnymi metodami fenotypowania i zarządzania uprawą roślin ozdobnych”
zamknięte wejdź
10-05-2018 Dostarczenie i uruchomienie owijarki do wózków CC w ramach projektu: Budowa zakładu do magazynowania kwiatów i roślin oraz zakup maszyn i urządzeń. zamknięte wejdź
05-04-2018 Dostarczenie i uruchomienie owijarki do wózków CC w ramach projektu: Budowa zakładu do magazynowania kwiatów i roślin oraz zakup maszyn i urządzeń. zamknięte wejdź
05-04-2018  Dostarczenie i uruchomienie kompresora śrubowego (sprężarka powietrza) w ramach projektu: Budowa zakładu do magazynowania kwiatów i roślin oraz zakup maszyn i urządzeń. zamknięte wejdź 
 12-04-2018  Szklarnia testowa- dostawa kompletnej konstrukcji, szkła i systemu cieniującego – w ramach pozycji „Szklarnia testowa do analiz porównawczych” w ramach projektu: „Utworzenie Centrum Badawczo- Rozwojowego w dziedzinie badań nad innowacyjnymi metodami fenotypowania i zarządzania uprawą roślin ozdobnych”.  zamknięte wejdź
13-03-2018 Wyposażenie laboratorium w ramach projektu „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w dziedzinie badań nad innowacyjnymi metodami fenotypowania i zarządzania uprawą roślin ozdobnych” – cz. I zamknięte wejdź
10-01-2018 Rozbudowa i przebudowa budynku magazynu dla kwiatów wraz z centrum badawczo rozwojowym do badań nad innowacyjnymi metodami upraw roślin szklarniowych z infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na dz. nr 407/19, 5273/2, 5273/3, 5273/4, 5273/5, 5273/6 ul. Zielona 48, 08-540 Stężyca, gm. Stężyca, woj. lubelskie – w branżach:  SANITARNEJ DLA CZĘŚCI MAGAZYNOWEJ W ZAKRESIE INSTALACJI WENTYLACJI, KLIMATYZACJI I WODY LODOWEJ. lubelskie – w branżach: sanitarnej (wentylacji, klimatyzacji, ciepła technologicznego i wody lodowej). zamknięte wejdź

 

POSTĘPOWANIA ZAMKNIĘTE: 29-06-2016 -15-12-2017 Otwórz