Przetargi

 

www.dreamsart.pl logo2 www.dreamsart.pl

JMP Flowers GP Sp. z o.o.
Budujemy trwałe wzruszenia i radość  

Data publikacji Nazwa przetargu Status Link
23-01-2020

System przenośników do buforowania i sortowania paletek z roślinami doniczkowymi w ramach projektu: Budowa zakładu do magazynowania kwiatów i roślin oraz zakup maszyn i urządzeń.

 zamknięte wejdź
16-10-2018

Przetarg nieograniczony na:wykonanie audytu energetycznego zgodnego z ustawą o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 r. w JMP Flowers 08-540 Stężyca, ul Zielona 48

(Projekt niedofinansowany ze środków UE)

zamknięte wejdź
 
       
12-09-2019

Wykonanie i dostarczenie 2 urządzeń do sortowania paletek z roślinami doniczkowymi w układzie obrotowej karuzeli w ramach projektu: Budowa zakładu do magazynowania kwiatów i roślin oraz zakup maszyn i urządzeń.

Execution and delivery of 2 devices for sorting discus with potted plants in a rotating carousel as part of the project: Construction of a plant for storing flowers and plants and purchase of machinery and equipment.

otwarte  wejdź
18-06-2019

Dostarczenie i uruchomienie systemu 3 skanerów do skanowania plomb wózków CC  w ramach projektu: Budowa zakładu do magazynowania kwiatów i roślin oraz zakup maszyn i urządzeń.

zamknięte wejdź
04-06-2019

Delivery of 2 devices for packing potted plants in a sleeves, concerning the project: Construction of a plant for storing flowers and plants and purchase of machinery and equipment.

close open
10-04-2019

Wykonanie i dostarczenie 2 urządzeń do sortowania paletek z roślinami doniczkowymi w układzie obrotowej karuzeli w ramach projektu: Budowa zakładu do magazynowania kwiatów i roślin oraz zakup maszyn i urządzeń.

zamknięte wejdź
03-04-2019

Dostarczenie i uruchomienie systemu 3 skanerów do skanowania plomb wózków CC  w ramach projektu: Budowa zakładu do magazynowania kwiatów i roślin oraz zakup maszyn i urządzeń.

zamknięte wejdź
03-04-2019

Delivery of 2 devices for packing potted plants in a sleeves, concerning the project:Construction of a plant for storing flowers and plants and purchase of machinery and equipment.

close open
27-02-2019

Delivery of 2 devices for packing potted plants in a sleeves,  concerning the project: Construction of a plant for storing flowers and plants and purchase of machinery and equipment.

close wejdź
20-02-2019

Dostarczenie i uruchomienie robota współpracującego w ramach projektu: „Utworzenie Centrum Badawczo- Rozwojowego w dziedzinie badań nad innowacyjnymi metodami fenotypowania i zarządzania uprawą roślin ozdobnych”.

zamknięte
wejdź
19-02-2019

Zakup oraz dostawa drukarek w ramach projektu: „Utworzenie Centrum Badawczo- Rozwojowego w dziedzinie badań nad innowacyjnymi metodami fenotypowania i zarządzania uprawą roślin ozdobnych”.

zamknięte
wejdź
19-02-2019

Zakup oraz dostawa komputerów w ramach projektu: „Utworzenie Centrum Badawczo- Rozwojowego w dziedzinie badań nad innowacyjnymi metodami fenotypowania i zarządzania uprawą roślin ozdobnych”.

zamknięte
wejdź
19-02-2019

Zakup oraz dostawa monitorów w ramach projektu: „Utworzenie Centrum Badawczo- Rozwojowego w dziedzinie badań nad innowacyjnymi metodami fenotypowania i zarządzania uprawą roślin ozdobnych”.

zamknięte
wejdź
19-02-2019

Zakup oraz dostawa biurowego urządzenia wielofunkcyjnego w ramach projektu: „Utworzenie Centrum Badawczo- Rozwojowego w dziedzinie badań nad innowacyjnymi metodami fenotypowania i zarządzania uprawą roślin ozdobnych”.

zamknięte
wejdź
15-02-2019

Zakup oraz dostawa drukarek etykiet w ramach projektu: „Utworzenie Centrum Badawczo- Rozwojowego w dziedzinie badań nad innowacyjnymi metodami fenotypowania i zarządzania uprawą roślin ozdobnych”.

zamknięte
wejdź
11-02-2019

Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji ogrzewania/chłodzenia komór szklarniowych  w ramach projektu: „Utworzenie Centrum Badawczo- Rozwojowego w dziedzinie badań nad innowacyjnymi metodami fenotypowania i zarządzania uprawą roślin ozdobnych”.

zamknięte
wejdź
11-02-2019

Dostawa, montaż i uruchomienie komory fitotronowej wraz z wyposażeniem  w ramach projektu: „Utworzenie Centrum Badawczo- Rozwojowego w dziedzinie badań nad innowacyjnymi metodami fenotypowania i zarządzania uprawą roślin ozdobnych”.

zamknięte
wejdź
07-02-2019

Zakup oraz dostawa generatora dwutlenku chloru  w ramach projektu: „Utworzenie Centrum Badawczo- Rozwojowego w dziedzinie badań nad innowacyjnymi metodami fenotypowania i zarządzania uprawą roślin ozdobnych”

zamknięte
wejdź
06-02-2019

Rozbudowa systemu kontroli dostępu o 10 dodatkowych przejść  w ramach projektu: „Utworzenie Centrum Badawczo- Rozwojowego w dziedzinie badań nad innowacyjnymi metodami fenotypowania i zarządzania uprawą roślin ozdobnych”.

zamknięte
wejdź
05-02-2019

Mieszalnik do przygotowywania próbek substratu w ramach projektu: „Utworzenie Centrum Badawczo- Rozwojowego w dziedzinie badań nad innowacyjnymi metodami fenotypowania i zarządzania uprawą roślin ozdobnych”.

zamknięte
wejdź
05-02-2019

Dostawa urządzenia zamgławiającego w ramach projektu: „Utworzenie Centrum Badawczo- Rozwojowego w dziedzinie badań nad innowacyjnymi metodami fenotypowania i zarządzania uprawą roślin ozdobnych”.

zamknięte
wejdź
04-02-2019

LED lighting system in 3 grow chamber as a part of project:  „Establishment of Research and Development Center  for innovative methods of phenotyping and  management of ornamental plants cultivation”.

close
open
04-02-2019

Rozbudowa systemu monitoringu do szklarni testowej w ramach projektu: „Utworzenie Centrum Badawczo- Rozwojowego w dziedzinie badań nad innowacyjnymi metodami fenotypowania i zarządzania uprawą roślin ozdobnych”.

zamknięte
wejdź
31-01-2019

Zakup oraz dostawa zestawu wideokonferencyjnego w ramach pozycji Pomieszczenia biurowe CBR dla personelu B+R wraz z wyposażeniem w ramach projektu „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w dziedzinie badań nad innowacyjnymi metodami fenotypowania i zarządzania uprawą roślin ozdobnych”.

zamknięte
wejdź
31-01-2019

Zakup oraz dostawa wraz z montażem wyposażenia do pomieszczeń biurowych w ramach projektu: „Utworzenie Centrum Badawczo- Rozwojowego w dziedzinie badań nad innowacyjnymi metodami fenotypowania i zarządzania uprawą roślin ozdobnych”.

 

zamknięte
wejdź
 

LED lighting system as a part of:  „Establishment of Research and Development Center  for innovative methods of phenotyping and  management of ornamental plants cultivation”.

closed open
21-01-2019

Delivery of 2 devices for packing potted plants in a sleeves, concerning the project: Construction of a plant for storing flowers and plants and purchase of machinery and equipment.

 

closed wejdź
17-01-2019

Zakup oraz dostawa wraz z montażem wyposażenia do pomieszczeń biurowych w ramach projektu: „Utworzenie Centrum Badawczo- Rozwojowego w dziedzinie badań nad innowacyjnymi metodami fenotypowania i zarządzania uprawą roślin ozdobnych”.

 

zamknięte wejdź
16-01-2019

Wykonanie wyciągu z dygestorium znajdującego się w Centrum Badawczo- Rozwojowym, zlokalizowanym na działce numer 407/19, 5273/2, 5273/3, 5273/4,
5273/5, 5273/6 ul. Zielona 48, 08-540 Stężyca w branży: sanitarnej dla laboratorium

w ramach projektu „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w dziedzinie badań nad innowacyjnymi metodami fenotypowania i zarządzania uprawą roślin ozdobnych”.

 

zamknięte wejdź
14-01-2019

Dostawa, montaż i uruchomienie układu SZR dla agregatu prądotwórczego o mocy ciągłej 315 kVA (awaryjnej 350 kVA) do zasilania gwarantowanego systemów automatyki oraz innych CLCBR w ramach projektu: „Utworzenie Centrum Badawczo- Rozwojowego w dziedzinie badań nad innowacyjnymi metodami fenotypowania i zarządzania uprawą roślin ozdobnych”.

 

zamknięte wejdź
07-01-2019

Zakup oraz dostawa urządzeń biurowych w ramach projektu „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w dziedzinie badań nad innowacyjnymi metodami fenotypowania i zarządzania uprawą roślin ozdobnych”.

zamknięte wejdź
07-01-2019 Dostawa urządzenia zamgławiającego w ramach projektu: „Utworzenie Centrum Badawczo- Rozwojowego w dziedzinie badań nad innowacyjnymi metodami fenotypowania i zarządzania uprawą roślin ozdobnych” zamknięte wejdź
18-12-2018 Dostawa i uruchomienie mieszalnika nawozowego w ramach projektu: „Utworzenie Centrum Badawczo- Rozwojowego w dziedzinie badań nad innowacyjnymi metodami fenotypowania i zarządzania uprawą roślin ozdobnych”
zamknięte wejdź
14-12-2018 Dostawa szaf automatyki do sterowania klimatem w szklarni testowej w ramach projektu: „Utworzenie Centrum Badawczo- Rozwojowego w dziedzinie badań nad innowacyjnymi metodami fenotypowania i zarządzania uprawą roślin ozdobnych”
zamknięte wejdź
14-12-2018 Dostawa i uruchomienie komputera klimatycznego w ramach projektu: „Utworzenie Centrum Badawczo- Rozwojowego w dziedzinie badań nad innowacyjnymi metodami fenotypowania i zarządzania uprawą roślin ozdobnych” zamknięte wejdź
11-12-2018 Zakup oraz dostawa tablicy interaktywnej w ramach projektu: „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w dziedzinie badań nad innowacyjnymi metodami fenotypowania i zarządzania uprawą roślin ozdobnych”.
zamknięte wejdź
11-12-2018 Wyposażenie laboratorium w ramach projektu „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w dziedzinie badań nad innowacyjnymi metodami fenotypowania i zarządzania uprawą roślin ozdobnych” część IV.
zamknięte wejdź
04-12-2018 Meble laboratoryjnew ramach projektu „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w dziedzinie badań nad innowacyjnymi metodami fenotypowania i zarządzania uprawą roślin ozdobnych”.
zamknięte wejdź
24-10-2018 Zakup i dostawa urządzenia biurowego – Ploter w ramach projektu „Utworzenie Centrum Badawczo – Rozwojowego w dziedzinie badań nad innowacyjnymi metodami fenotypowania i zarządzania uprawą roślin ozdobnych”. w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Działanie 2.1 ,,Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”. zamknięte wejdź
17-10-2018  Dostawa agregatu prądotwórczego 300 – 350 kVA do zasilania gwarantowanego systemów automatyki oraz innych CLCBR, wraz z transportem urządzenia na miejsce przeznaczenia oraz pierwszym uruchomieniem i szkoleniem personelu w ramach projektu: „Utworzenie Centrum Badawczo- Rozwojowego w dziedzinie badań nad innowacyjnymi metodami fenotypowania i zarządzania uprawą roślin ozdobnych” zamknięte wejdź
09-10-2018 Wykonanie, tj. dostawa wraz z pracami instalacyjnymi i wdrożeniowymi serwerowni z serwerami do baz danych SQL Server Standard wraz ze specjalistycznymi narzędziami do przetwarzania, analizy i wizualizacji danych, środowiskiem do wirtualizacji danych i serwerem do backupu, UPS, w ramach projektu: „Utworzenie Centrum Badawczo- Rozwojowego w dziedzinie badań nad innowacyjnymi metodami fenotypowania i zarządzania uprawą roślin ozdobnych”.
zamknięte wejdź
04-10-2018 Continuous plant research (fe. Water chemical composition, nutrients, mix etc.) as a part of: „Establishment of Research and Development Center  for innovative methods of phenotyping and  management of ornamental plants cultivation”.
zamknięte wejdź
20-09-2018 Laboratory equipment – part III –  Part of the project „Establishment of Research and Development Center  for innovative methods of phenotyping and  management of ornamental plants cultivation”.
zamknięte wejdź
13-09-2018 Rozbudowa i przebudowa budynku magazynu dla kwiatów wraz z centrum badawczo rozwojowym do badań nad innowacyjnymi metodami upraw roślin szklarniowych z infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na dz. nr 407/19, 5273/2, 5273/3, 5273/4, 5273/5, 5273/6 ul. Zielona 48, 08-540 Stężyca, gm. Stężyca, woj. lubelskie – w branżach:  sanitarnej dla szklarni testowej i laboratorium.  zamknięte wejdź
16-08-2018 Wyposażenie laboratorium w ramach projektu „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w dziedzinie badań nad innowacyjnymi metodami fenotypowania i zarządzania uprawą roślin ozdobnych” – cz. II zamknięte wejdź
23-07-2018 Wykonanie, tj. dostawa wraz z pracami instalacyjnymi i wdrożeniowymi serwerowni z serwerami do baz danych SQL Server Standard wraz ze specjalistycznymi narzędziami do przetwarzania, analizy i wizualizacji danych, środowiskiem do wirtualizacji danych i serwerem do backupu, UPS, w ramach projektu: „Utworzenie Centrum Badawczo- Rozwojowego w dziedzinie badań nad innowacyjnymi metodami fenotypowania i zarządzania uprawą roślin ozdobnych”
zamknięte wejdź
10-05-2018 Dostarczenie i uruchomienie owijarki do wózków CC w ramach projektu: Budowa zakładu do magazynowania kwiatów i roślin oraz zakup maszyn i urządzeń. zamknięte wejdź
05-04-2018 Dostarczenie i uruchomienie owijarki do wózków CC w ramach projektu: Budowa zakładu do magazynowania kwiatów i roślin oraz zakup maszyn i urządzeń. zamknięte wejdź
05-04-2018  Dostarczenie i uruchomienie kompresora śrubowego (sprężarka powietrza) w ramach projektu: Budowa zakładu do magazynowania kwiatów i roślin oraz zakup maszyn i urządzeń. zamknięte wejdź 
 12-04-2018  Szklarnia testowa- dostawa kompletnej konstrukcji, szkła i systemu cieniującego – w ramach pozycji „Szklarnia testowa do analiz porównawczych” w ramach projektu: „Utworzenie Centrum Badawczo- Rozwojowego w dziedzinie badań nad innowacyjnymi metodami fenotypowania i zarządzania uprawą roślin ozdobnych”.  zamknięte wejdź
13-03-2018 Wyposażenie laboratorium w ramach projektu „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w dziedzinie badań nad innowacyjnymi metodami fenotypowania i zarządzania uprawą roślin ozdobnych” – cz. I zamknięte wejdź
10-01-2018 Rozbudowa i przebudowa budynku magazynu dla kwiatów wraz z centrum badawczo rozwojowym do badań nad innowacyjnymi metodami upraw roślin szklarniowych z infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na dz. nr 407/19, 5273/2, 5273/3, 5273/4, 5273/5, 5273/6 ul. Zielona 48, 08-540 Stężyca, gm. Stężyca, woj. lubelskie – w branżach:  SANITARNEJ DLA CZĘŚCI MAGAZYNOWEJ W ZAKRESIE INSTALACJI WENTYLACJI, KLIMATYZACJI I WODY LODOWEJ. lubelskie – w branżach: sanitarnej (wentylacji, klimatyzacji, ciepła technologicznego i wody lodowej). zamknięte wejdź

POSTĘPOWANIA ZAMKNIĘTE: 29-06-2016 -15-12-2017 Otwórz