PROJEKTY UNIJNE

www.dreamsart.pl www.dreamsart.pl

 

LP. NAZWA PROJEKTU NAZWA PROGRAMU
1. Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w dziedzinie badań nad innowacyjnymi metodami fenotypowania i zarządzania uprawą roślin ozdobnych. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
 Opis projektu – wejdź
2. Rozpoczęcie magazynowania i przygotowania kwiatów do sprzedaży w nowobudowanym zakładzie poprzez wdrożenie nowych procesów oraz technologii a także zastosowanie rozwiązań wpływających na efektywne wykorzystanie energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Opis projektu : wejdź