PROJEKTY UNIJNE

www.dreamsart.pl www.dreamsart.pl

 

 

 

 


 

LP. NAZWA PROJEKTU NAZWA PROGRAMU
1. Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w dziedzinie badań nad innowacyjnymi metodami fenotypowania i zarządzania uprawą roślin ozdobnych. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
 Opis projektu – Wejdź