Postępowania_zamknięte

www.dreamsart.pl logo2 www.dreamsart.pl

JMP Flowers GP Sp. z o.o.
Budujemy trwałe wzruszenia i radość

 

LP. Data publikacji Nazwa przetargu Status Link
22-06-2017 Wykonanie, tj. dostawa wraz z pracami instalacyjnymi i wdrożeniowymi serwerowni z serwerami do baz danych SQL Server Enterprise wraz ze specjalistycznymi narzędziami do przetwarzania, analizy i wizualizacji danych, środowiskiem do wirtualizacji danych i serwerem do backupu, UPS, w ramach projektu: „Utworzenie Centrum Badawczo- Rozwojowego w dziedzinie badań nad innowacyjnymi metodami fenotypowania i zarządzania uprawą roślin ozdobnych” zamknięte wejdź
24-08-2017 Wykonanie usług badawczych dot. cyklicznego badania roślin (np. składu chemicznego wody, pożywek, mieszanek itp.) w ramach projektu: „Utworzenie Centrum Badawczo – Rozwojowego w dziedzinie badań nad innowacyjnymi metodami fenotypowania i zarządzania uprawą roślin ozdobnych”    zamknięte wejdź
11-08-2017 Wykonanie usług badawczych dot. cyklicznego badania roślin (np. składu chemicznego wody, pożywek, mieszanek itp.) w ramach projektu: „Utworzenie Centrum Badawczo – Rozwojowego w dziedzinie badań nad innowacyjnymi metodami fenotypowania i zarządzania uprawą roślin ozdobnych”    zamknięte wejdź
17-07-2017 Wykonanie usług badawczych dot. cyklicznego badania roślin (np. składu chemicznego wody, pożywek, mieszanek itp.) w ramach projektu: „Utworzenie Centrum Badawczo – Rozwojowego w dziedzinie badań nad innowacyjnymi metodami fenotypowania i zarządzania uprawą roślin ozdobnych”    zamknięte wejdź
27-06-2017 Dostawa i uruchomienie systemu wizyjnego do fenotypowania roślin w ramach projektu: „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego  w dziedzinie badań nad innowacyjnymi metodami fenotypowania i zarządzania uprawą roślin ozdobnych”. zamknięte wejdź
22-06-2017  Dostawa czujników do mapowania temperatury i wilgotności w szklarni w ramach projektu: „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w dziedzinie badań nad innowacyjnymi metodami fenotypowania i zarządzania uprawą roślin ozdobnych” zamknięte wejdź
20-06-2017 Rozbudowa i przebudowa budynku magazynu dla kwiatów wraz z centrum badawczo rozwojowym do badań nad innowacyjnymi metodami upraw roślin szklarniowych z infrastrukturą techniczną – branża budowlana zamknięte wejdź
21-04-2017 Rozbudowa i przebudowa budynku magazynu dla kwiatów wraz z centrum badawczo rozwojowym do badań nad innowacyjnymi metodami upraw roślin szklarniowych z infrastrukturą techniczną. zamknięte wejdź
29-06-2016  Przedmiot zamówienia: Zamówienie dotyczy zakupu i dostawy 2 500 000 sztuk pojemników (PGC) wyposażonych w kod QR według załączonego wzoru (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego), dzięki którym będzie możliwe śledzenie wzrostu każdej pojedynczej rośliny  zamknięte wejdź
24-11-2016 Dostawa i uruchomienie sytemu sortującego (stanowiącego element pozycji: Automatyka, manipulatory i układ taśmociągów transportujących) w ramach projektu: „Utworzenie centrum badawczo-rozwojowego w dziedzinie badań nad innowacyjnymi metodami fenotypowania i zarządzania uprawą roślin ozdobnych” zamknięte wejdź
24-11-2016 Dostawa i uruchomienie systemu wizyjnego do fenotypowania roślin w ramach projektu: „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego  w dziedzinie badań nad innowacyjnymi metodami fenotypowania i zarządzania uprawą roślin ozdobnych”. zamknięte wejdź
30-12-2016 Usługi badawcze dotyczące najlepszego spektrum światła dla rośliny w ramach projektu: „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w dziedzinie badań nad innowacyjnymi metodami fenotypowania i zarządzania uprawą roślin ozdobnych” zamknięte wejdź
29-11-2016 Rozbudowa i przebudowa budynku magazynu dla kwiatów wraz z centrum badawczo rozwojowym do badań nad innowacyjnymi metodami upraw roślin szklarniowych z infrastrukturą techniczną. zamknięte wejdź
11-01-2017 Dostawa i uruchomienie sytemu sortującego (stanowiącego element pozycji: Automatyka, manipulatory i układ taśmociągów transportujących) w ramach projektu: „Utworzenie centrum badawczo-rozwojowego w dziedzinie badań nad innowacyjnymi metodami fenotypowania i zarządzania uprawą roślin ozdobnych” zamknięte wejdź
13-01-2017 Dostawa i uruchomienie systemu wizyjnego do fenotypowania roślin w ramach projektu: „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego  w dziedzinie badań nad innowacyjnymi metodami fenotypowania i zarządzania uprawą roślin ozdobnych”. zamknięte wejdź
18-01-2017 Wykonanie, tj. dostawa wraz z pracami instalacyjnymi i wdrożeniowymi serwerowni z serwerami do baz danych SQL Server Enterprise wraz ze specjalistycznymi narzędziami do przetwarzania, analizy i wizualizacji danych, środowiskiem do wirtualizacji danych i serwerem do backupu, UPS, w ramach projektu: „Utworzenie Centrum Badawczo- Rozwojowego w dziedzinie badań nad innowacyjnymi metodami fenotypowania i zarządzania uprawą roślin ozdobnych” zamknięte wejdź
19-01-2017 Dostawa szklarni testowej w ramach pozycji „Szklarnia testowa do analiz porównawczych z wyposażeniem” w ramach projektu: „Utworzenie Centrum Badawczo- Rozwojowego w dziedzinie badań nad innowacyjnymi metodami fenotypowania i zarządzania uprawą roślin ozdobnych” zamknięte wejdź

 

POSTĘPOWANIA ZAMKNIĘTE: 19-01-2017 – 22-06-2017