Badanie wody 2

logo2

Wykonanie usług badawczych dot. cyklicznego badania roślin (np. składu chemicznego wody, pożywek, mieszanek itp.) w ramach projektu:
„Utworzenie Centrum Badawczo – Rozwojowego w dziedzinie badań
nad innowacyjnymi metodami fenotypowania i zarządzania uprawą roślin ozdobnych” 
  

Continuous plant research (fe. Water chemical composition, nutrients, mix etc.) as a part of:
„Establishment of Research and Development Center  for innovative methods of phenotyping and  management of ornamental plants cultivation”.

„JMP FLOWERS GRUPA PRODUCENTÓW” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi badawczej polegającej na badaniu wody.

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW – Wejdź

 

SIWZ CZ. I Badanie wody – Wejdź

SIWZ CZ. II Badanie wody – Wejdź

WZÓR OŚWIADCZENIA OFERENTA NR 1 – Wejdź

WZÓR OŚWIADCZENIA OFERENTA NR 2 –Wejdź

English version:

Specification of essential order conditions – Open

Technical attachment –  Open

Tenderer’s statement 1 – Open

Tenderer’s statement 2 – Open

STATEMENT – CLOSING THE TENDER – Wejdź